Connect with us

สังคมทั่วทิศ

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมจัดกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย “เล่าขานตำนานแหลมฉบัง” ประจำปี 2566..

ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com)
โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมจัดกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย “เล่าขานตำนานแหลมฉบัง” ประจำปี 2566 พร้อมร่วมออกบูธ รณรงค์ให้ประชาชนได้ตื่นตัวและตระหนักในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นครแหลมฉบังเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ โดยมี นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 66 ที่ผ่านมา กลุ่มไทยออยล์ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย “เล่าขานตำนานแหลมฉบัง” ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนการรักษาและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของนครแหลมฉบังให้คงอยู่ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในงาน เพื่อสร้างความตระหนักของประชาชนในพื้นที่ฯ ให้ตื่นตัวในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังทำให้นครแหลมฉบังเป็นเมืองที่น่าอยู่ สะอาด และมีปริมาณขยะลดลง

โดยภายในงาน กลุ่มไทยออยล์ได้รณรงค์ให้ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานนำถุงผ้า หรือแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้เพื่อลดการใช้ภาชนะที่ทำมาจากพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก สำหรับผู้ที่นำภาชนะส่วนตัวดังกล่าวมา สามารถแลกรับบัตรส่วนลดอาหาร-เครื่องดื่ม และของที่ระลึกจากกลุ่มไทยออยล์ อีกทั้ง มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการคัดแยกขยะที่ถูกต้องก่อนทิ้ง พร้อมทั้ง สนับสนุนถังขยะแบบแยกประเภทภายในงานตามจุดต่างๆ เพื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง ฯลฯ ไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกบางส่วนต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์………. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.