Connect with us

ข่าวเด่น

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สร้างเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองศตวรรษที่ 21

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “โต บางแค” โทร. 089 931 2068

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนรอบโรงกลั่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 โดยร่วมมือกับมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ผลักดันให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นให้นักเรียน

คุณสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

คุณสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรอบโรงกลั่น โดยที่ได้ผ่านมาทางกลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านหลากหลายกิจกรรม ตั้งแต่การมอบทุนการศึกษา การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้  รวมถึงในเรื่องของการกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

            โดยล่าสุด กลุ่มไทยออยล์ได้สนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กับ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนรอบโรงกลั่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ และความกระตือรือร้นให้นักเรียน  โดยได้ให้การสนับสนุนการสรรหาและอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุวิภา ตรีสุนทรรัตน์ (ครูจ๊ะเอ๋) ทำหน้าที่สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ นางสาวแพรวพรรณ วาสวกุล (ครูจ๋า) ทำหน้าที่สอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

            เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยตรงแก่นักเรียน  สร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน โรงเรียน และชุมชน ณ โรงเรียนวัดมโนรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงตุลาคม 2563 และล่าสุด กลุ่มไทยออยล์ได้สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยขยายระยะเวลาไปจน ถึงตุลาคม 2564 เพื่อสานต่อการพัฒนาการศึกษาและเพิ่ม โอกาสในการพัฒนาตนเองของเยาวชน

            คุณสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวอีกว่า จากการประเมินผลดำเนินงาน ของครูผู้นำฯ ใน 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีนักเรียนระดับชั้น ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 และม.3 จำนวน 450 คนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูจ๋า และนักเรียนป.3 ป.4 ม.1 ม.2 จำนวน 418 คนได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูจ๊ะเอ๋ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งสองวิชา แสดงให้เห็นว่า โครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง

                นางสาวแพรวพรรณ วาสวกุล  หรือ ครูจ๋า  เล่าว่า รู้สึกขอบคุณ เพราะประสบการณ์จากการทำงานในบทบาทครูเกินกว่าที่เราคิดไปมาก จากมุมมองที่เคยเป็นนักเรียน เราเห็นหน้าที่ครูแค่สอนหนังสือและให้เกรด แต่พอมาเป็นครูจริงๆ เรากลับได้เห็นว่ากว่าจะสอนได้ ครูเตรียมเยอะมาก แล้วไม่ใช่แค่เตรียมด้านเนื้อหา ครูต้องรู้ว่าทักษะชีวิตด้านไหนที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน เพื่อที่จะได้บอกได้เสริมลงไปในการสอนแต่ละครั้ง เพราะเด็กแต่ละคนเติบโตมาจากคนละครอบครัว และส่วนที่ช่วยเติมจากครอบครัวให้เด็กสมบูรณ์พร้อมกับการเผชิญสิ่งต่างๆ ในสังคมได้ด้วยตนเองคือ ครูและโรงเรียน     ผลที่เด็กๆ ได้จากโครงการนี้ นอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการแล้ว  คิดว่าเด็กหลายคนได้ความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ จะย้ำในห้องเรียนเสมอว่า “ตอบมาก่อน ผิดถูกไม่เป็นไร” เพื่อให้เด็ก ๆ กล้าที่จะตอบ เพราะครูเชื่อว่าห้องเรียนต้องเป็นพื้นที่การเรียนรู้ และการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งจากสิ่งที่ตอบถูกและผิด ภายในห้องเรียนของเราเด็กมีสิทธิและเสียง เราโหวตเสมอเมื่อหาข้อตกลง เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของเด็กในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม และเป็นพื้นฐานให้เด็กรู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วย

                นางสาวแพรวพรรณ วาสวกุล  หรือ ครูจ๋า   ยังบอกอีกว่า การศึกษาแบบโรงงานที่ผลิตคนออกมาให้เหมือนกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมกำลังจะกลายเป็นการศึกษาที่ไม่เหมาะสมต่อความเป็นจริง และความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อีกต่อไป ตนเองเชื่อว่าวิธีสร้างการศึกษาที่ดีหลังจาก นี้คือการส่งเสริมให้ผู้เรียน “ทำเป็น” มากกว่า “แค่รู้” ดังนั้นแนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ ที่กำลังพยายามขับเคลื่อนกันตอนนี้จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่ค่อนข้างตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่

โต บางแค……….. เรียบเรียง / ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มไทยออยล์……….. รายงาน

Continue Reading
Advertisement
ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

ท่าเรือฯใส่ใจเยาวชน จ้างครูภาษาอังกฤษมาสอนกว่า 10 ปี หวังพัฒนาเด็กๆสู่อนาคตที่สดใส..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

“ผู้ว่าแจ้..” มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา..

ท่องเที่ยว2 สัปดาห์ ago

“ครบรอบ 11 ปี เรือช้างรักษ์ทะเลตราด” เรือรบหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่อยู่ใต้ท้องทะเล ณ  หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด..

ข่าวเด่น2 สัปดาห์ ago

กฟผ.-ทช.-เมืองพัทยา สานพลังร่วมฟื้นฟูอ่าวไทย พร้อมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการประมง สร้างรายได้กระตุ้นเศษฐกิจ..

Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.