Connect with us

ข่าวเด่น

กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีฯได้เงินเข้าวัดร่วม 3 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ออนไลน์ (www.chonburipostonline.com) โดยทีมข่าว “ โต บางแค ” โทร. 089 931 2068

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านไฮโดรคาร์บอน  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นายบุญเลิศ น้อมศิลป์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  และ ผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ให้เกียรติร่วมพิธี ณ วัดมโนรม  ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (30  ต.ค.) กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนรอบโรงกลั่น และบริษัทคู่ค้า รวมทั้งบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่แหลมฉบัง และผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น ณ วัดมโนรม  ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านไฮโดรคาร์บอน  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นายบุญเลิศ น้อมศิลป์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  และ ผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ให้เกียรติร่วมพิธี

โดยกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมการทอดกฐินอันเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐินในช่วงเย็นของวันที่ 29 ตุลาคม และได้มีการถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสามเณร และถวายผ้ากฐิน ซึ่งมียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 2,715,063.99  บาท

ประกอบด้วย เงินบริจาคจากบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ พนักงาน ผ้าป่า บริษัท ห้างร้านและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งทางวัดมโนรม  มีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปก่อสร้างวิหารพระพุทธเมตตา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

โต บางแค …………..เรียบเรียง / ปชส.โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ศรีราชา……….. รายงาน

Advertisement
Advertisement

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.