Connect with us

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วม สืบสาน รักษา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมหล่อเทียน เติมบุญ สร้างกุศล เป็นศิริมงคลให้กับชีวิต นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ด้วยพลังแห่งพระพุทธศาสนา ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โดยต้นเทียนที่ร่วมหล่อในกิจกรรมทั้ง 2 วัน จะนำไปถวาย ณ วัดในพื้นที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อไป คือในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ วัด ป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ วัดเขาบางพระ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สวมถุงมือเข้าร่วมกิจกรรม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงเพิ่มเติม

Continue Reading

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.