Connect with us

“ข้าพเจ้าฝันว่า ถ้าคนยังติดใจน้ำทะเลและชายหาดบางแสนได้ ทำไมข้าพเจ้าจะทำให้คนติดใจลูกศิษย์ของข้าพเจ้าบ้างไม่ได้เจียวหรือ?”

“ความฝันของข้าพเจ้าเวลานั้น คือ การได้เห็นลูกศิษย์ทุกคนที่ออกไปจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เป็นผู้ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่อื่น ๆ ให้เป็นที่ยอมรับในหมู่นักการศึกษาว่า ที่นี้แหละคือ แหล่งที่ผลิตบัณฑิตชั้นเยี่ยมของเมืองไทย”

ศ.ดร.ธำรง บัวศรี
ชายผู้มีความฝันที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าแรกให้แก่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน จนเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาในวันนี้

ติดตามรับชมละครเวทีได้ในงาน
ปฐมนิเทศออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพาวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการรับชม http://nisithome.buu.ac.th

อย่าลืมมาเช็คอินกัน

#ปฐมนิเทศออนไลน์ ม.บูรพา

#BUUFirstDate

#campuszone

Continue Reading

Copyright © 2020 ChonburipostOnline.Office 150/12 Village No.2 Surasak, Sriracha, Chonburi, 20110, Tel. 089 931 2068, Fax 038 328 438 Powered Tro BangKrea.